16512

قابلیت اسیلوسکوپ

اسیلوسکوپ...
در مدارهای الکترونیکی ایسیوها و قطعات الکترونیکی خودرو باتوجه به حرکت الکترون ها و ایجاد نوسان و بازی با سرعت و تعداد الکترون ها امواجی را طراحی می کنند تا با توجه به نیاز و تشخیص کارکرد یک قطعه با نظر گرفتن ماهیت آن از شرایط و متغیرها آن قطعه اطلاعاتی را دریافت و سپس برای کنترل و اجرایی شدن از همین پروسه برای عملگرا ارسال شود.

حال برای آنکه بتوان با توجه به کوچک بودن این نوسانات و سرعت تغییرات آن در بازه زمانی بسیار کم این امواج را بررسی و از صحت انتقال و بازه کارایی آن مطلع شد،

شاید نتوان با مولتی متر به بررسی آن پرداخت.از این رو از اسیلوسکوپ بعنوان وسیله ای برای مانیتور کردن بهره می بریم. که این نمایش بر اساس تو محور افقی X  و محور عمودی Y در نمای دو بعدی طراحی شده است که بر اساس طول موج و سرعت نمونه برداری مبنای کاری این دستگاه طوری طراحی شده است که بتوان طوری آن را تنظیم نمود که محور Xآن که سرعت نمونه گیری است و محور Y آن طول موج یا بعبارتی نوسان آن است ،قابل تغییر باشد و با توجه به نیاز کاری تنظیم و آماده استفاده شود.


حال شرکت آرمین صنعت این دستگاه را جهت استفاده کاربران خود در گزینه اسیلوسکوپ در محصولات خود جای داده تا کاربران بتوانند بصورت حرفه ای از خصوصیات و اهمیت وجود آن بهرمند شوند.

این قابلیت در هر سه دستگاه تستر کیلومتر، تستر ایسیو و تستر مولتی پلکس موجود است.