اسیلوسکوپ دستگاه AT9

اسیلوسکوپ دستگاه AT9

اسیلوسکوپ

در مدارهای الکترونیکی ایسیوها و قطعات الکترونیکی خودرو باتوجه به حرکت الکترونها و ایجاد نوسان و بازی با سرعت و تعداد الکترونها امواجی را طراحی میکنند ، تا با توجه به نیاز و تشخیص کارکرد یک قطعه با نظر گرفتن ماهیت آن از شرایط و متغیرها آن قطعه اطلاعاتی را دریافت و سپس برای کنترل و اجرایی شدن از همین پروسه برای عملگرا ارسال شود.

حال برای آنکه بتوان با توجه به کوچک بودن این نوسانات و سرعت تغییرات آن در بازه زمانی بسیار کم این امواج را بررسی و از صحت انتقال و بازه کارایی آن مطلع شد،شاید نتوان با مولتی متر به بررسی آن پرداخت.

از این رو از اسیلوسکوپ بعنوان وسیله ای برای مانیتور کردن بهره میبریم.که این نمایش بر اساس تو محور افقیX و محور عمودیY در نمای دوبعدی طراحی شده است که بر اساس طول موج و سرعت نمونه برداری مبنای کاری این دستگاه طوری طراحی شده است که بتوان طوری آن را تنظیم نمود که محور Xآن که سرعت نمونه گیری است و محور Y آن طول موج یا بعبارتی نوسان آن است ،قابل تغییر باشد و با توجه به نیاز کاری تنظیم و آماده استفاده شود.
حال شرکت آرمین صنعت این دستگاه را جهت استفاده کاربران خود در گزینه اسیلوسکوپ در محصولات خود جای داده تا کاربران بتوانند بصورت حرفه ای از خصوصیات و اهمیت وجود آن بهرمند شوند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.